• Română
  • English
  • Italiano

Despre S.C. SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov  este societate de expertiză contabilă, consultanţă fiscală şi financiară, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl. Brescan Marian, administrator.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România care a eliberat Autorizaţia seria A, nr. 000751 din 31.10.2000 ce confirmă calitatea de membru al societăţii în cadrul C.E.C.C.A.R. România în baza O.G. nr. 65/1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, modificată şi completată prin O.G. nr. 89/1998 aprobată prin Legea nr. 186/1999.

Activităţi desfăşurate până în prezent:

    1. Lucrări de specialitate;
        a) Audit financiar-contabil şi revizia conturilor anuale la societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau privat, regii autonome, fundaţii, asociaţii etc.;
        b) Lucrări management financiar-contabil ;
        c) Lucrări de contabilitate ;
    2. Consultanţă de specialitate;
    3. Consultanţă fiscală şi financiară;
    4. Consultanţă în domeniul impozitelor şi taxelor;
    5. Consultanţă managerială

Cele mai importante lucrări efectuate de S.C. SERDRA S.R.L.:
  1. Raport de audit financiar şi certificare a bilanţului contabil S.C. SALF S.A. Focşani,
  2. Program de restructurare S.C. AVERSA S.A. Bucureşti,
  3. Analiza diagnostic S.C. AVERSA S.A. Bucureşti,
  4. Audit financiar-contabil S.C. AVERSA S.A. Bucureşti,
  5. Analiza diagnostic, Studiu de caz divizare, Consultanţă managerială S.C. FABRICA DE SCULE RÂŞNOV S.A. Râşnov,
 6. Expertiză financiar-contabilă conform O.G. nr. 25/2002 art.21, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2002 cu modificările şi completările ulterioare, NICOLINA S.A. Iaşi,
  7. Expertiză financiar-contabilă SC Nitrofertilizer SA Făgăraş,
  8. Expertiză financiar-contabilă SC Nitroexplosives SA Făgăraş,
  9. Expertiză financiar-contabilă SC Nitrocontrol SA Făgăraş,
10. Expertiză financiar-contabilă SC Nitrotrans SA Făgăraş,
11. Expertiză financiar-contabilă SC Nitroservice SA Făgăraş,
12. Raport de audit financiar S.C. BRIVIX S.R.L.,
13. Studiu de fezabilitate privind divizarea SCCA Covorul Hărman,
14. Studiu de fezabilitate privind divizarea SC SALF SA Focşani,
15. Studiu de fezabilitate privind divizarea SC ICIM SA Braşov,
16. Audit financiar  pentru anii 1994 – 1997 SC TRACTORUL UTB,
17. Lucrări de expertize financiar-contabile  judiciare,
18. 42  lucrări de audit financiar  (SC Agroindustriala  Codlea SA, SC SERE  Braşov SA),
19. 9 lucrări de cenzorat la diferite societăţi din industria constructoare de maşini, industria chimică, s.a.

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult