• Română
  • English
  • Italiano

Chichis

SC CRISVLAD SRL - teren

Vânzarea prin licitaţie publică bunului imobil teren situat în com. Chichiş, judeţul Covasna din patrimoniul debitoarei – la preţul de 37.440,00 lei, valoare fără TVA.

Caietul de sarcini se poate achiziţiona cash de la sediul TOP EXPERT S.P.R.L., CUI RO 20844993 sau prin virament bancar în contul deschis la First Bank SA, nr. cont RO 49 PIRB 0801 7593 8300 1000, la preţul de 100 lei + TVA până cel mai târziu cu două zile înainte de data fixată pentru şedinţa de licitaţie.

SC ACHTER TERAIN SRL - loc de joacă şi echipamente pentru paintball

TOP EXPERT SPRL, în calitate de lichidator al SC ACHTER TERAIN SRL, anunţă vânzarea prin licitaţie publică bunurilor mobile „loc de joacă şi echipamente pentru paintball” la preţul de 415.000 lei, valoare fără TVA.  Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul TOP EXPERT SPRL la preţul de 100 lei + TVA până cel mai târziu cu o zi înainte de data fixată pentru şedinţa de licitaţie. Contravaloarea caietului de sarcini se poate achita cash la sediul lichidatorului sau prin virament bancar în contul deschis la PIRAEUS BANK SA, nr. iban RO49PIRB0801759383001000.

SC LEVIS BERGOVIS SRLvânzare bun mobil

TOP EXPERT SPRL, cu sediul în Braşov, B-dul Muncii, Nr. 1, Bl. 2, Sc. C, Ap. 9, Et. II, în calitate de lichidator al SC LEVIS BERGOVIS SRL, anunţă vânzarea prin licitaţie publică bunului mobil „STAŢIE EPURARE COMPACT WW 100” la preţul de 296.280,00 lei, valoare fără TVA.  Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul TOP EXPERT S.P.R.L. la preţul de 100 lei + T.V.A. până cel mai târziu cu o zi înainte de data fixată pentru şedinţa de licitaţie. Garanţia de participare este de 10 % din preţul bunurilor fără tva.

Subscribe to RSS - Chichis

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult