• Română
  • English
  • Italiano

R&D DET SRL vinde - ''Teren extravilan, categoria arabilă în suprafaţă de 3.300 mp''

Vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil - ²Teren extravilan, categoria arabilă în suprafaţă de 3.300 mp² situat în Chichiş jud Covasna la preţul de 23.760,00 lei fără TVA.

Contravaloarea caietului de sarcini de 100 lei + TVA se poate achita cash la sediul TOP EXPERT SPRL sau prin virament bancar în contul Iban RO 49 PIRB 0801 7593 8300 1000, până cel mai târziu cu o zi înainte de data fixată pentru şedinţa de licitaţie publică, Garanţia de participare este de 10% din preţul bunului fără TVA.

Licitaţiile publice au loc la sediul lichidatorului din Braşov, bd Muncii, nr 1, bl 2, sc C, ap 9, la datele de 12-19-26.12.2019, 16-23-30.01.2020 şi 13-20.02.2020, ora 10:00.

Relaţii suplimentare de luni până vineri între orele 8.30-16.00 la telefon 0268/426310 sau la sediul societăţii.

Societate: 
R&D DET SRL
Locatie: 
Tip Valorificare: 
Data publicare Licitatii: 
Monday, March 2, 2020

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult