• Română
  • English
  • Italiano

SC PRO B & M SRL vinde bun imobil situat în Chichiș, Covasna

TOP EXPERT SPRL, cu sediul în Braşov, B-dul Muncii, Nr. 1, Bl. 2, Sc. C, Ap. 9, Et. II, în calitate de lichidator al SC PRO B & M SRL, anunţă vânzarea prin licitaţie publică bunului imobil „Teren extravilan, categoria arabilă în suprafaţă de 10.000 mp” situat în com. Chichiş, judeţul Covasna la preţul de 45.000,00 lei, valoare fără TVA.

 Caietul de sarcini va putea fi plătit la sediul lichidatorului sau prin OP în contul deschis la FIRST BANK BRAŞOV pe numele TOP EXPERT SPRL: RO 49 PIRB 0801 7593 8300 1000 – RON, până cel mai târziu cu o zi înainte de data fixată pentru şedinţa de licitaţie publică, preţul acestuia fiind de 100 lei + TVA. Garanţia de participare este de 10 % din preţul bunului fără tva.

Licitaţiile publice au loc la sediul lichidatorului din Braşov, bd Muncii, nr 1, bl 2, sc C, ap 9, la datele de 27.02.2020, 05-12.03.2020, 11-18-25.06.2020, 02-09.07.2020 ora 12:30.

Relaţii suplimentare de luni până vineri între orele 8.30-16.00 la telefon 0268/426310 sau la sediul societăţii.

Societate: 
SC PRO B & M SRL
Locatie: 
Tip Valorificare: 
Categorie: 
Data publicare Licitatii: 
Friday, February 21, 2020

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult