• Română
  • English
  • Italiano

SC GEMAR MACHINE TOOLS SRL - supraofertare

TOP EXPERT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC GEMAR MACHINE TOOLS SRL, anunţă vânzarea în bloc prin supraofertare în plic închis, la preţul minim de vânzare în bloc de 707.782,00 lei fără TVA a proprietăţi imobiliare situate la adresa din Târgovişte, Str. Laminorului, Nr. 16A, Jud. Dâmboviţa, după cum urmează:

Teren în suprafață de 3728,50 mp la preţul minim de pornire de 90.825 Iei și Construcțiile C1- Hala finisaj strunguri în suprafaţă de 1512,34 mp la preţul minim de pornire de 353.971 lei, pod rulant sarcina nominală 16 tone la preţul minim de pornire de 28.000 lei+TVA și C2 în suprafaţă de 183 mp la preţul minim de pornire de 53.486 lei, cu nr. Cadastral 577 înscris în CF nr.66 a loc. Târgoviște. Vânzarea se va face fără TVA în conformitate cu prevederile art. 292 alin. 2 lit f din Codul Fiscal, pentru clădiri şi teren.

Teren în suprafață de 46,03 mp și Construcția C50 în suprafaţă de 10,50 mp, la preţul minim de pornire de 4.500 lei, cu  nr. Cadastral 1307/4/2, înscris în CF nr.15471 a loc. Târgoviște. Vânzarea se va face fără TVA în conformitate cu prevederile art. 292 alin. 2 lit f din Codul Fiscal.

Teren în suprafață de 829,16 mp și Construcția C3 în suprafaţă de 263,25 mp la preţul minim de pornire de 33.000 lei, cu nr. Cadastral 1307/2, înscris în CF nr.990 a loc. Târgoviște. Vânzarea se va face fără TVA în conformitate cu prevederile art. 292 alin. 2 lit f din Codul Fiscal.

Teren în suprafață de 1672,55 mp la preţul minim de pornire de 40.000 lei+TVA, cu nr. Cadastral 1307/3, înscris în CF nr.989 a loc. Târgoviște. Vânzarea se va face cu TVA în conformitate cu prevederile art. 292 alin. 2 lit f din Codul Fiscal.

Teren în suprafață de 7172,48 mp la preţul minim de pornire de 100.000 lei+TVA și Construcția C48 în suprafață de 200 mp la preţul minim de 4.000 lei+TVA, cu nr. Cadastral 1307/4/1, înscris în CF nr. 991 a loc. Târgoviște. Vânzarea se va face cu TVA în conformitate cu prevederile art. 292 alin. 2 lit f din Codul Fiscal.

 

Şedinţa de supraofertare are loc la sediul lichidatorului din Braşov, bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, ap. 9, jud. Braşov, la data de 31.05.2019 ora 13:00.

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul TOP EXPERT S.P.R.L. la preţul de 1.500 lei + T.V.A., până cel târziu la data de 27.05.2019 inclusiv. Contravaloarea caietului de sarcini se poate achita cash la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar în contul TOP EXPERT SPRL deschis la FIRST BANK SA, iban RO 49 PIRB 0801 7593 8300 1000, CUI RO20844993.

Până la data de 28.05.2019 inclusiv, supraofertanţii/ofertantul acceptat trebuie să depună în contul bancar de insolvenţă al debitorului SC GEMAR MACHINE TOOLS SRL iban RO25 PIRB 0801 7661 8900 1000 deschis la FIRST BANK SA, garanţia de participare în cuantum de 10% din preţul minim de pornire al şedinţei de supraofertare, care se achită conform caietului de sarcini.

Documentaţia de participare la supraofertare se depune la sediul lichidatorului judiciar TOP EXPERT SPRL, până cel tâziu la data de 31.05.2019 ora 11:00.

Condiţiile de participare stabilite conform caietului de sarcini sunt obligatorii inclusiv pentru ofertantul acceptat de adunarea creditorilor.

Relaţii suplimentare la telefon 0268/426310 sau la sediul lichidatorului judiciar în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Data Publicare Anunt: 
Wednesday, April 24, 2019
Denumire societate: 
SC GEMAR MACHINE TOOLS SRL - supraofertare

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult