• Română
  • English
  • Italiano

SC AGRIPERSTRANS SRL - Notificare deschidere procedură faliment

Notificarea deschiderii procedurii generale de faliment

Număr: 1.III.70266 data emiterii 11.11.2016

 

1. Număr dosar: 4555/62/2015. Tribunalul Braşov. Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Judecător sindic: Simona Conţ. termen de judecată:  01.02.2017.

2. Arhiva/registratura instanţei: mun. Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Braşov. Număr de telefon: 0268/419.615, Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri  8,30 -12,30.

3. Debitor: SC Agriperstrans SRL, cod de identificare fiscală RO6702144, sediul social în loc. Satu-Nou, str. Morii nr. 328, jud. Braşov, număr de ordine în Registrul Comerţului J08/3493/1994.

4. Lichidator judiciar: Top Expert SPRL, cod de identificare fiscalã RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II 0170, sediul social mun. Braşov, Bd. Muncii nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Braşov. Tel: 0268/426.310. Fax 0268/471.394. E-mail: officetopexpert@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: asociaţi coordonatori Brescan Marian şi Nica Laurenţiu Cătălin.

5. Subscrisa Top Expert SPRL, prin asociaţi coordonatori Brescan Marian şi Nica Laurenţiu Cătălin, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Agriperstrans SRL, conform sentinţei civile nr. 1354/sind/02.11.2016, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4555/62/2015, în temeiul art. 145 pct. A lit. c din Legea nr. 85/2014,

                                                                                         Notifică

6. Intrarea debitorului în procedura generală de faliment având în vedere sentinţa nr. 1354/sind/02.11.2016 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.

6.1. Debitorul SC Agriperstrans SRL are obligaţia ca până la data de 21.11.2016 să predea gestiunea către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii.

6.2. Creditorii debitorului SC Agriperstrans SRL care au creanţe faţă de debitor născute între data de 18.11.2015 reprezentând data deschiderii procedurii generale a insolvenţei şi data de 02.11.2016 reprezentând data deschiderii procedurii generale a falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii este: 14.12.2016.

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este: 11.01.2017. Termenul pentru depunerea contestaţiilor este de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 01.02.2017. Termenul de control: 01.02.2017, Tribunalul Braşov.

Lichidator, Top Expert SPRL, asociat coordonator  Nica Laurenţiu Cătălin

 

Data Publicare Anunt: 
Friday, November 11, 2016
Denumire societate: 
SC AGRIPERSTRANS SRL - Notificare deschidere procedură faliment

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult