• Română
  • English
  • Italiano

NOTIFICARE DESCHIDERE INSOLVENŢĂ SC BOMARI COM SRL

Notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă

Număr: 1.I.56116 data emiterii 16.06.2015

1. Număr dosar: 2215/62/2015. Tribunalul Braşov. Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Judecător sindic: Silviu Oprea

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: mun. Braşov, bd. 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Braşov

3. Debitor: SC Bomari Com SRL, cod de identificare fiscală: 10083321, sediul social în: mun. Braşov, str. Carierei, nr. 160, jud. Braşov, număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/1696/1997

4. Administrator judiciar: Top Expert SPRL, cod de identificare fiscală RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II 0170 Sediul social mun. Braşov, bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Braşov, Tel: 0268/426310, Fax:  0268/471394, E-mail: officetopexpert@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: asociaţi coordonatori: Brescan Marian şi Nica Laurenţiu Cătălin

5. Subscrisa Top Expert SPRL Braşov, în calitatea de administrator judiciar al debitorului SC Bomari Com SRL, conform încheierii şedinţei cmerei de consiliu din data de 08.06.2015 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2215/62/2015, în temeiul art. 71, art. 99 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014.

Notifică

6. Intrarea debitorului în procedura generală de insolvenţă având în vedere încheierea şedinţei camerei de consiliu din data de 08.06.2015, în dosarul numărul 2215/62/2015

6.1. Debitorul SC Bomari Com SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea 85/2014.

6.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1 Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este:  22.07.2015.

6.2.2. Alte termene stabilite: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.08.2015. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 02.09.2015. Data primei şedinţe a adunării creditorilor: 14.08.2015, ora 12:00, ce va avea ca ordine de zi: 1. confirmarea administratorului judiciar desemnat; 2. desemnarea comitetului creditorilor. Creditorii care au ponderea cea mai mare din categorie au posibilitatea de a se oferi voluntar să facă parte din Comitetul Creditorilor având în vedere dispoziţiile art. 50 alin. 4 din Legea nr. 85/2014: „...aceştia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deţinând creanţe ce beneficiază de cauze de preferinţă, creanţe bugetare şi creanţe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii şi care se oferă voluntar, selecţia fiind efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanţelor prezente. Comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic”. 3. aprobarea retribuţiei cuvenite administratorului judiciar în cuantum de 3.000 lei + TVA/lună plătibil pe toată durata procedurii şi a onorariului de succes de 8% + TVA aplicabil după caz: 1. sumelor obţinute din valorificarea bunurilor debitoarei în orice fază a procedurii, în condiţiile art. 154 - 156 din Legea nr. 85/2014; 2. sumelor obţinute din recuperarea creanţelor de la deschiderea procedurii insolvenţei până la închiderea procedurii; 3. sumelor atrase în vederea acoperirii masei credale conform planului de reorganizare.  Termenul de judecată: 21.09.2015.

Administrator judiciar, Top Expert SPRL prin asociat coordonator Nica Laurenţiu Cătălin

Data Publicare Anunt: 
Tuesday, June 16, 2015
Denumire societate: 
NOTIFICARE DESCHIDERE INSOLVENŢĂ SC BOMARI COM SRL

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult