• Română
  • English
  • Italiano

NOTIFICARE DESCHIDERE FALIMENT SC ROBIC 2002 SRL

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

Număr : 1.III.29537 data emiterii 01.03.2013

1.Număr dosar: 15434/62/2011. Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Judecător sindic: Silviu Oprea

2. Arhiva/registratura instanţei: B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, mun. Braşov, jud. Braşov. Număr de telefon : 0268/419.615

3. Debitor: SC Robic 2002 SRL,  Cod de identificare fiscală: 115108036, Sediul social în: Braşov, Cocorului, nr. 12, bl. 213, sc. D, ap. 14, Jud. Braşov. Număr de ordine în registrul comerţului: J08/1773/2002.

4. Lichidator: Top Expert SPRL Cod de identificare fiscalã RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II-0170 Sediul social: mun. Braşov, bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Braşov, Tel: 0268/426310, Fax: 0268/471394, E-mail office@topexpert-insolvency.ro. Nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică: asociat coordonator Brescan Marian

5. Subscrisa: Top Expert SPRL, prin asociat coordonator Brescan Marian, în calitate de lichidator al debitorului, conform sentinţei civile nr. 355/sind/11.02.2013 pronunţatã de Tribunalul Braşov, secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 15434/62/2011, în temeiul art. 109 alin. (1), (2) din acelaşi act normativ:

Notifică

6. Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Robic 2002 SRL prin sentinţa civilă nr. 355/sind/11.02.2013 pronunţată de Tribunalul Braşov, secţia a II-a Civilă , în dosarul nr. 15434/62/2011.

7.1. Debitorul SC Robic 2002 SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Robic 2002 SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 22/03/2013.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este: 01/04/2013.

7.2.3. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este: 15/04/2013.

7.2.3. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 19/04/2013. Termenul de judecată: 15/04/2013, Tribunalul Braşov.

Lichidator: Top Expert SPRL, prin asociat coordonator Brescan Marian

Data Publicare Anunt: 
Tuesday, March 5, 2013
Denumire societate: 
NOTIFICARE DESCHIDERE FALIMENT SC ROBIC 2002 SRL

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. is a professional company of insolvency, member of the National Union of Insolvency Practitioners of Romania, registered in the Forms of the Organization Register II under no. 170/2006 and one of the first profile companies in the country with a large and extensive experience in corporate insolvency.Read more

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, established in 2002, provides audit services, tax and financial consulting and accounting expertise. It is represented by Mr. Brescan Marian, Administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L., is a member of the Chamber of Financial Auditors of Romania certified by the Authorization no 794/17.12.2007.Read more

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, established in 1992, provides accounting expertise and tax and financial consultancy. It is represented by Mr. Brescan Marian, Administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov is a member of the Body of Expert and Licensed Accountants of Romania.
Read more