• Română
  • English
  • Italiano

NOTIFICARE DESCHIDERE INSOLVENŢĂ SC BLUEMOBILES SRL

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

 Numărul 1.I.28385 data emiterii 05.02.2013

1. Număr dosar: 9123/62/2012. Tribunalul Braşov. Secţia a II –a, Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal. Judecător sindic: Simona Liliana Enache.

2. Arhiva/registratura instanţei: mun. Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Braşov,  Număr de telefon: 0268/419.615

3. Debitor: SC Bluemobiles SRL, cu sediul social în loc. Hoghiz, str. Făgăraşului, nr. 6, jud. Braşov, având Cod de identificare fiscală: 15949373 şi Număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/2333/2003.

4. Administrator judiciar: Top Expert SPRL, Cod de identificare fiscală RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II 0170 Sediul social: mun. Braşov, Bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Braşov, Tel: 0268/426310, Fax: 0268/471394, E-mail: office@topexpert-insolvency.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: asociat coordonator: Brescan Marian .

5. Subscrisa, Top Expert SPRL, prin asociat coordonator Brescan Marian, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Bluemobiles SRL, conform sentinţei civile nr. 180/sind/24.01.2013, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II –a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 9123/62/2012, în temeiul art. 61 alin. (1) şi art. 62, alin. (1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.  35 şi art. 28, alin. (2) din acelaşi act normativ:

Notifică

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Bluemobiles SRL, prin sentinţa civilă nr. 180/sind/24.01.2013  pronunţată de Tribunalul Braşov, secţia a II -a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 9123/62/2012.

7.1. Debitorul  SC Bluemobiles SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Bluemobiles SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 07.03.2013.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 21.03.2013.

7.2.3. Termenul limită pentru  întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 04.04.2013. Termenul de judecată: 16.05.2013. Data primei şedinţe a Adunării creditorilor: 26.03.2013, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar din: mun. Braşov, Bd. Muncii, Nr. 1, Bl. 2, Sc. C, Et. 2, Apt. 9, jud. Braşov, ce va avea ca ordine de zi: “1. confirmarea administratorului judiciar desemnat. 2. stabilirea retribuţiei cuvenite administratorului judiciar. 3. desemnarea comitetului creditorilor.” Creditorii care au ponderea cea mai mare din categorie au posibilitatea de a se oferi voluntar să facă parte din Comitetul Creditorilor având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. 4 din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei: „...aceştia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetari şi cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic”.

Administrator judiciar: Top Expert SPRL, prin asociat coordonator Brescan Marian

Data Publicare Anunt: 
Thursday, February 7, 2013
Denumire societate: 
NOTIFICARE DESCHIDERE INSOLVENŢĂ SC BLUEMOBILES SRL

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. is a professional company of insolvency, member of the National Union of Insolvency Practitioners of Romania, registered in the Forms of the Organization Register II under no. 170/2006 and one of the first profile companies in the country with a large and extensive experience in corporate insolvency.Read more

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, established in 2002, provides audit services, tax and financial consulting and accounting expertise. It is represented by Mr. Brescan Marian, Administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L., is a member of the Chamber of Financial Auditors of Romania certified by the Authorization no 794/17.12.2007.Read more

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, established in 1992, provides accounting expertise and tax and financial consultancy. It is represented by Mr. Brescan Marian, Administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov is a member of the Body of Expert and Licensed Accountants of Romania.
Read more